Ar-Ge Merkezi

Çukurova Kimya Endüstrisi, yenilikçi vizyonu ve sektöre öncülük eden yaklaşımları ile rekabet gücünü arttırırken, kurulduğu günden beri Ar-Ge’ye önem vererek yatırımlarını bu doğrultuda yapan bir firma olmuştur.

Bu kapsamda, global piyasalardaki rekabetçi gücümüzü artırmak, ihracat hedeflerimiz doğrultusunda yeni fırsatlar yaratmak için katma değeri yüksek ve inovatif ürünler geliştirme hedefindedir.

Bu hedef doğrultusunda üniversite ve araştırma merkezleri ile koordineli olarak proje yürütmek, yeni teknolojileri öğrenme ve geliştirme konusunda öncülük etmek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 9 Haziran 2017 tarihinde “Ar-Ge Merkezi” olmaya hak kazanmıştır.

Çukurova Kimya Endüstrisi, Türkiye’deki firmaların söz konusu ürünler için yurt dışına bağımlılığının her geçen gün daha da azalmasına katkı sağlamaktadır. Firmamızın Ar-Ge stratejilerinin temelini ulusal ve uluslararası konjonktürde müşteriler ile yapılan iş birlikleri ile yeni fikir ve ürün geliştirme çalışmaları oluşturur. Yüksek bilgi birikimi ve sektörel tecrübeye sahip olan profesyonel Ar-Ge ekibi, ürün geliştirme ve müşterilerimize sağlanan teknik destek hizmetlerinin de sağlandığı bir ekip ile çeşitli projelere imza atmaktadır.

Üniversite - sanayi iş birliği (USİ) kapsamında açık inovasyon çalışmaları ve üniversitelerle iş birliği protokolleri sürdürülmektedir.

Ar-Ge ekibinin teknik yetkinlik ve niteliğinin arttırılması yönünde eğitimler verilmekte olup bunlara ek olarak yüksek lisans ve doktora teşvik sistemi ile farklı disiplinlerden araştırmacılarla insan kaynağının zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Patent sayısı ve bilimsel yayınlara katılımın arttırılması adına teknolojik yol haritaları tanımlanmaktadır.