Kalite Belgelerimiz

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. 1995 yılından bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirerek, izlenebilirlik, müşteri odaklı anlayış, detaylı kalite kontrol uygulamaları, ilerleyen teknolojiye uygun yeni ürün geliştirme konularında sürekli iyileştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

Kuruluşumuz, çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almayı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri en aza indirmeyi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı, atıklarını azaltmaya yönelik çalışmalara önem vermeyi kendine ilke edinerek Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamaktadır.

Bu kapsamda 2010 yılı sonu itibariyle ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini bünyesinde kurmuş ve devreye almıştır. 2017 yılı sonu itibariyle entegre yönetim sistemlerinin 2015 versiyonları uygulamaya başlamış ve risk temelli yaklaşımı esas alan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini Bureau Veritas Türkiye tarafından almaya hak kazanmıştır. Bunlara ek olarak sürekli gelişmeyi esas alan kuruluşumuz, 2017 yılı sonu itibariyle ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine ait başarılı uygulamalarını da tescillemiştir.

2018 yılının sonunda da üye tüm ülkelerde geçerli olan, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesini Ticaret Bakanlığı’ndan almaya hak kazanmıştır. Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş., tüm dünyada Authorized Economic Operator (AEO) olarak bilinen bu belge ile gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslararası statüye gururla erişmiş ve bu statünün sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.

2018 yılının sonunda da üye tüm ülkelerde geçerli olan, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesini Ticaret Bakanlığı’ndan almaya hak kazanmıştır. Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş., tüm dünyada Authorized Economic Operator (AEO) olarak bilinen bu belge ile gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslararası statüye gururla erişmiş ve bu statünün sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Türkçe - TR English - EN
ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 27001-2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001-2018 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Sistemi
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı YYS - Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Belgesi