Kalıplanabilir Besleyici Tozları

Kalıplanabilir Ekzotermik Besleyici Tozları
BESLEYEN K ™

Ön şekillendirilmiş besleyici gömlek formları içerisinde parça bağlantısının zor olduğu özel tasarıma sahip bölgeler için kullanılması hedeflenmektedir. Reaksiyon özellikleri alaşıma ve parçaya göre değişmekle birlikte genellikle 150 mm çaptan büyük dökme demir alaşımlarının döküldüğü ve 100 mm çaptan büyük çelik alaşımlarını döküldüğü besleyicilerde uygulanmaktadır. 

Ürün Reaksiyona
Giriş Süresi, sn*
Reaksiyon Süresi,
sn*
Ekzotermik Bileşen
İçeriği, %
Kuru Dayanım,
g/cm³
Yaş Dayanım,
g/cm³
Önerilen Uygulama Alanı
BESLEYEN K 3 20 – 35 110 – 130 24 - 26 40 500 - 600 Besleyici boyutu 50 - 100 mm çapta dökme demir,
50 - 100 mm çapta çelik alaşımları
BESLEYEN K 50 80 – 130 150 – 250 ≥ 16 40 – 65 500 - 600 Besleyici boyutu 150 mm çaptan büyük dökme
demir, 100 mm çaptan büyük çelik alaşımları
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.