Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı ile çalışanların sağlık ve güvenliğini temel öncelik olarak benimser. Kuruluşumuz çevreyi olumsuz etkileyebilecek faaliyetlerini kontrol altına almak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri azaltmak için;

  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek etkileri daima önceden belirleyip bu etkileri minimize ederek gerekli önlemleri almayı,
  • Tasarımdan yaşam döngüsü çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını,
  • Hammadde, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı,
  • Müşterimiz ve tedarikçilerimiz dâhil tüm personelimizi sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmeyi,
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz ederek minimize etmeyi,
  • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirmeyi benimsemeyi,
  • Ziyaretçilerimizin ve şirketimizde faaliyet gösteren yüklenici firmaların çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları yerine getirmeleri için gerekli önlemlerin almasını sağlamayı,
  • İlgili yasa ve yönetmeliklere uymayı, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine ait performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.