Besleyici Gömlek Sistemleri

Besleyici sistemlerinin doğru uygulanması açısından, modül ve hacim gibi boyut bilgilerinin belirlenmiş olması büyük önem taşımaktadır. Ön şekillendirilmiş besleyici sistemlerinde, farklı şekil, boyut ve formülasyona sahip ürünler, değişik tipteki alaşım ve modüllerdeki döküm parçalarına uygulanabilmektedir. Kalıplama hatlarında besleyici yerinin belirlenmesini ve parçaya uygulanmasında rijit yapılarından dolayı büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Üretim yöntemi ve kompozisyonuna bağlı olarak 2 tip ön şekillendirilmiş besleyici sistemi bulunmaktadır.

    Besleyici Gömlek Sistemleri
    Mini Besleyici Sistemleri 

İnfiltrasyon yöntemi kullanılarak fiber bazlı olarak üretilen ön şekillendirilmiş besleyici sistemleri, genel kapsam itibari ile besleyici gömleklerden oluşmaktadır.

Besleyici gömlek sistemleri; besleyici gömlek, kırıcı maça ve kapak veya örtü tozlarından oluşan katılaşma çekintisini engellemeye yönelik geliştirilmiş bir sistemdir.

Besleyici Gömlekler

Besleyici gömlekler, döküm kalıp tasarımda besleyici metalinin katılaşma süresini uzatarak kalıp verimini arttıran en yaygın döküm yardımcı malzemelerindendir. Besleyici gömlekler, yalıtım destekli ekzotermik reaksiyon sonucu ortaya çıkan yüksek enerji sayesinde, ergimiş metal katılaşmasını geciktiren bir ısıtma yüzeyi oluşturmaktadır.

Kalıplama kolaylığı açısından açık ve kapalı olarak çeşitli şekil ve ebatlarda üretilmektedirler. Böylece döküm parçası üzerinde belirlenen en uygun noktaya istenilen kalıp boyutlarına göre değişik şekillerde yerleştirilebilmektedir.

Ürün Reaksiyona Giriş Süresi, sn* Yoğunluk, g/cm³ Maksimum Sıcaklık, ⁰C*
BESEKS™ 3000
Yüksek Ekzotermik
70 – 90 0,55 – 0,65 1560 – 1620
BESEKS™ 2000
Orta Ekzotermik
90 - 120 0,65 – 0,75 1460 – 1520
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.

Besleyici gömlek kullanımının kalıplama, döküm ve katılaşma sırasında birçok avantajı bulunmaktadır.Besleyici gömlek kullanımının kalıplama, döküm ve katılaşma sırasında birçok avantajı bulunmaktadır.

  • Daha az sıvı metal gereksinimi
  • Yüksek döküm verimliliği
  • Azaltılmış ergitme maliyetleri
  • Ergitme kaynaklı düşük gaz emisyonu
  • Daha kolay ve kısa kalıplama süresi
  • Proseste hız artışı ve yüksek hacimli üretim
  • Daha kontrollü katılaşma ile yüksek döküm kalitesi
  • Kırıcı maça kullanımı ile döküm parçadan kolay ayrılma ve düşük taşlama maliyeti
?
Bunu
Biliyormuydunuz

Besleyici gömlek ve/veya ekzotermik toz kullanılmadan belirli boyutlardaki alaşımsız karbon çeliği kum kalıpta 1t sürede katılaşmaktadır. Besleyici gömlek kullanımda yaklaşık 1,3t sürede, besleyici gömlek ve örtü tozunun bir arada kullanılması ile yaklaşık 2,5t sürede katılaşmaktadır.

Besleyici Gömlek Kırıcı Maçaları

Kırıcı maçalar, besleyici gömleklerle birlikte kullanılmaktadır. Döküm metalinin katılaşması tamamlandıktan sonra, besleyici metalinin döküm parçasından ayrılmasını kolaylaştırmak üzere kullanılmaktadır. Metal alaşımı ve gömlek tipine göre çeşitli kalınlık ve besleme açıklığında üretilebilen kırıcı maçalar sayesinde döküm sonrası parça üzerindeki temizleme işlemlerinin süresi kısalıp kolaylaşmaktadır. Besleyici bağlantı bölgesi kırma açıları, döküm alaşımına göre uyarlanarak besleyici kısmın ayrılması kolaylaştırılmakta iken gömlek termal modülüne etkisi azaltılmaktadır. Çıkış açısı ve maça kalınlığı değiştirilerek, besleyici bağlantı bölgesinin katılaşması kontrol altına alınabilir. 

Besleyici Gömlek Kapakları

Kapaklar, açık besleyici gömleklerle birlikte kullanılmaktadır. Besleyici gömleğin hava ortamı ile etkileşimini keserek açık besleyicilerdeki metalin soğuma süresini uzatmaktadır. Gözenekli yapıları sayesinde besleyici metali üzerinde negatif basıncı düşürerek sıvı metalin hareketini kolaylaştırmaktadır. Böylece besleme mesafesinin etkin kullanılmasına yardımcı olmaktadır.


Döküm alaşımına göre ekzotermik karakterli ve yalıtım karakterli formülasyonları mevcuttur.