Aşındırıcı Reçineleri

Zımpara Reçineleri

Kaplanmış aşındırıcılar; aşındırıcı taneciklerin kağıt, kumaş veya vulkanize elyaftan oluşan mesnetlere kaplanmasıyla üretilmektedir. Kaplanmış aşındırıcıların üretiminde kullanılan inorganik hammaddeleri (alümina, silisyum karbür, zirkon, vb.) ıslatmak ve zımpara mesnetine bağlamak için fenolik reçineler kullanılmaktadır.

Tercih edilen mesnet üzerine uygulanan bağlayıcı ile elektrostatik olarak kaplanan aşındırıcılar uygun fırın sıcaklığında kürleştirildikten sonra istenilen boyut ve şekilde yapılandırılmaktadır. Müşterilerin renk kartelalarına göre kullandıkları özel pigmentler ile fenolik bağlayıcı uyum göstermekte ve kürleşme sırasında minimum renk değişimine uğramaktadır. Genellikle su bazlı ve emisyon değerleri azaltılmış reçineler kullanılmaktadır. Bağlayıcı seçimi ile zımpara ürünlerinin kullanım ömrü, sürtünme ve ısı direnci arttırılmaktadır.

Ar-Ge uzmanlarımız zımpara üretiminde kolaylık sağlamak için reçinelerin reolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak çalışmalarına yön vermektedir. Zımpara üreticilerinin kürleştirme (fırında kalma süresi) eğrilerine uyumlu maksimum performansta zımpara elde etmesine olanak sağlayan modifiye edilebilen reçineler üretilmektedir. Zımparanın kullanım alanına göre esneklik, suya karşı direnç gibi özellikleri arttırılmış çevreye duyarlı serbest monomer miktarı düşürülmüş ürünler sektöre sunulmaktadır.

Ürün Kullanım AvantajlarıÜrün Kullanım Avantajları

 • Son üründe minimum renk değişimi
 • Emisyon değeri düşürülmüş çevre dostu üretim
 • Uzun ömürlü ve sürtünme/ısı direnci artırılmış ürün üretimi

Mermer Aşındırma ve Parlatma Taşı Reçineleri

Mermer sektöründe, yüzey işleme ve parlatmada kullanılan taşların imalatında bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Reçinelerin özelliğinden dolayı aşındırma ve parlatma kabiliyeti yüksek taşlar imal edilebilmektedir.

Taşlama ve Kesme Taşı Reçineleri

Taşlama ve kesme taşları, aşındırıcı taneler ve dolgu malzemeleri içeren harmanın fenolik reçineler kullanılarak bağlanması ile üretilmektedir. Bu grup farklı uygulama alanı ve kullanım tipine göre zımpara taşları, kesici ve çapak alma diskleri olarak ayrılmaktadır. Taşlama taşları metal, cam, plastik, ahşap gibi ürünleri işlemek için endüstride yer bulmuştur. Taşlama taşlarından uzun süre kullanım, kullanım süresi boyunca fazla aşındırma işlevi ile az aşınma göstermesi beklenmektedir.

Taşlama taşı üretiminde, sıvı rezol reçineler ve kürleştirme ajanı içeren toz novolak reçineler birlikte kullanılmaktadır. Seramik bağlayıcılar kullanılarak üretilen taşlama taşlarında yaşanan olumsuzluklar (porozite, kırılganlık, vb.) ve üretimin yüksek sıcaklık (1000 – 1400 ºC) gerekliliği fenolik reçine kullanımını her geçen gün arttırmaktadır. Fenolik reçineler viskoelastik özellikleri nedeni ile bu reçineler ile üretilen taşların darbeye, şoka karşı dirençlerini arttırmaktadır.

Sıvı Rezol Taş Reçineleri

Aşındırıcı Taş yapımı için özelleştirilmiş rezoller

Sıvı rezol reçineler, harmandaki toz malzemeyi sarmak, düzenlemek, homojenlik sağlamak için kullanılan bağlayıcılardır. Prosese uygun viskozite aralığı ve aktif katı madde miktarı ile harman kürleşme aşamasına hazırlanmaktadır. Serbest halde bulunan fenol monomeri yüksek toz absorbsiyon kapasitesi ile karışımın bağlayıcılığını arttırmaktadır. Rezol reçine kullanımı ile harmanın çalışma süresi uzatılarak aynı kıvamda çalışmaya olanak sağlamaktadır.

Ürün Kullanım AvantajlarıÜrün Kullanım Avantajları

 • Yüksek bağlayıcılık özellikleri
 • Yüksek toz bağlama kapasitesi
 • Harmanı homojen yapıda tutabilme
 • Stabil kürleşmeye yardımcı karakter
 • Düşük formaldehit emisyonlu ile çevreye duyarlı, su bazlı ve solvent bazlı taş reçine tipleri

Toz Novolak Reçineler

Yüksek Kalite Fenolik Termosetler

Taşlama taşı ürünlerinde toz novolak reçineler bağlayıcı görevi görmektedir. Fenolik reçineler içeriğinde yer alan hekzametilentetramin (HMTA) yardımı ile kürleşerek inorganik aşındırıcıları ve dolgu malzemelerinin bir arada tutulmasını sağlamaktadır. Taş uygulama tipine göre farklı katkılara (PVB, epoksi, kauçuk) sahip toz novolak reçineler kullanılmaktadır.

Toz novolak reçinenin akma mesafesi, yumuşama noktası, HMTA miktarı kürleşme prosesine direkt olarak etki etmektedir. HMTA miktarının yüksek olması, kürleşmenin yoğun oluşması ile ürünün dayanımını arttırmaktadır. Bazı uygulama alanlarında ise ısıya duyarlı yumuşak taşlama taşı kullanımı gerekmektedir. Taşlama taşı üretiminde tozumayı engellemek için özel katkılı toz novolaklar kullanılmaktadır. 

 

Tela Reçineleri

Fenolik reçine kaplanmış cam elyaf örgüler taşlama aşındırıcılarının üretiminde kullanılmaktadır. Tela kullanımı ile taşlama taşı yüksek hızlarda güvenli şekilde kullanılabilmektedir. Yarı kürleştirilerek üretilen özel örgüler basınç altında aşındırıcı taşlarını bir arada tutarak, son üründe merkez kaç kuvvetine karşı taşların deformasyonunu engellemektedir.

Ürün Kullanım AvantajlarıÜrün Kullanım Avantajları

 • Yüksek ıslatıcılık özellikleri
 • Hızlı kürleşme karakteri
 • Düşük viskozite
 • Yüksek aktif madde miktarı
 • Elyaf örgüye elastikiyet kazandırma

Cam elyaf örgü, fenolik reçineye daldırıldıktan sonra belirlenmiş sıcaklığa ayarlanmış tünel fırınlarda kısa süre aralığında tutularak yarı kürleştirme işlemi yapılmaktadır. Reçine kaplamalı bu örgü istenilen boyutlarda kesilerek taş üretiminde kullanılmak üzere saklanmaktadır. Tela reçineleri solvent bazlı olup yapısında rezol ve novolak reçinelerini bulundurmaktadır. Müşterilerimizin proses şartlarına uygun çok çeşitli tela reçineleri tasarlanarak taşlama aşındırıcıların üretiminde maksimum performans elde edilmesine kolaylık sağlanmaktadır.