Exothermic Moldable Feeder Compounds

Kalıplanabilir Ekzotermik Besleyici Tozları
BESLEYEN K ™

Ön şekillendirilmiş besleyici gömlek formlarının uygulanamadığı yerlerde kullanıcı tarafından istenilen biçim ve boyutlarda uygulanabilmektedir. Reaksiyon özellikleri alaşıma ve parçaya göre değişmekle birlikte genellikle 150 mm çaptan büyük dökme demir alaşımlarının döküldüğü ve 100 mm çaptan büyük çelik alaşımlarının döküldüğü besleyicilerde uygulanmaktadır.

Product Reaction
Starting Time, sec*
Reaction Time,
sec*
Exothermic Component
Content, %
Dry Strenght,
g/cm3
Green Strenght,
g/cm3
Application Area
BESLEYEN K 3 20 – 35 110 – 130 24 - 26 40 500 - 600 Besleyici boyutu 50 - 100 mm çapta dökme demir, 50 - 100 mm çapta çelik alaşımları
BESLEYEN K 50 80 – 130 150 – 250 ≥ 16 40 – 65 500 - 600 Besleyici boyutu 150 mm çaptan büyük dökme demir, 100 mm çaptan büyük çelik alaşımları.
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.