İzolasyon Reçineleri

Fenolik reçineler organik ve inorganik fiber yapılarda bağlayıcılık görevi yapmaktadır. Taş yünü üretimi için seçilecek fenolik reçine düşük viskozitede ve suda sonsuz çözünür olmalıdır. Uygulama yönteminin sprey olması nedeni ile üretim için gerekli komponentler (tampon çözeltileri, silanlar, tozuma önleyici yağlar, vb.) ile uyumlu ve karıştırılabilir olması gerekmektedir. Fenolik bağlayıcının fiber üstünde akışkan özelliğinin iyi olması ve az miktarda kullanılması ile lifleri bir arada tutması sağlanmaktadır.

Taş yünü izolasyon malzemesinde fenolik reçine kullanımının en büyük avantajlarından biri yanma geciktirme özelliği kazandırmasıdır. Taş yününün kullanım yeri ve stoklama yönünden reçinenin istenilen elastikiyeti fiber yapıya vermesi beklenmektedir.

Bu sektöre yönelik reçineler ile müşteri proseslerine uygun serbest formaldehit miktarı, kürleşme zamanı ve aktif katı madde miktarı hedeflenerek optimize edilebilmektedir.