Keçe Bağlayıcı Reçineler

Geri dönüşüm ile elde edilen parçalanmış kumaşlar ve elyaflar kullanılarak çeşitli endüstrilerde yer bulan keçelerin üretiminde fenolik reçineler kullanılmaktadır.

Keçeler, ısı ve ses yalıtım özellikleri ile otomotiv ve beyaz eşya sektöründe yer bulmaktadır. Keçelerin büyük bir bölümü fiber harmanından oluşmaktadır. Lifli yapısının içinde bulunan hava gerekli yalıtımı sağlamaya yardımcı olmaktadır. Toz novolak reçineler ısı yardımı ile kesilmiş yün ve sentetik liflerin içerisinde dağılarak bağlantı noktalarında kürleşmektedir. Fenolik reçine kaplanmış bu fiber yapılar sayesinde keçelerin dayanım değerleri de artmaktadır.

Keçe üretiminde kullanılan toz novolakların hekzametilentetramin (HMTA) miktarı farklı oranlarda olabilmektedir. Fenolik reçinenin kürleşme özelliği keçe üretim hızına direkt etki etmektedir. Bağlayıcı kaynaklı emisyon değerlerini düşürmeye yönelik epoksi içeren toz novolakların kullanımı ürün maliyetlerini büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu gereksinim lignin ile modifiye edilmiş toz novolakların kullanımı ile karşılanmaktadır.

Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe kullanılan çoğu keçe ürünlerinde yanma geciktirici içeren fenolik reçineler kullanılmaktadır. Azot, fosfat ve bor içeren bileşiklerin tekli ya da kombinasyonlarının yer aldığı fenolik reçineler tercih edilmektedir. Yanma geciktiriciler arasında fosfor ve fosforlu bileşikler gibi halojen içermeyen alev geciktirici katkılar ile kaplandığı ürünün yüzeyini kömürleştirerek pirolizi yavaşlatmaktadır.