Exothermic Hot-Topping Compound

Exothermic Hot-Topping Compound
BESLEYEN T ™

Ekzotermik örtü tozları açık besleyici gömleklerle birlikte kullanılmaktadır. Besleyici gömlek içerisindeki döküm metalinin hava ortamı ile etkileşimini keserek açık besleyicilerdeki metalin soğuma süresini uzatmaktadır. Ekzotermik reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerji besleyici metalinin üstten soğuması sırasında kabuk oluşumunu engellemektedir. Besleyici gömlekle birlikte kullanılmasıyla besleme mesafesinin etkin kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Besleyici boyutuna göre kullanım miktarları değişiklik arz etmektedir. Düşük gaz oluşturan ve enerji verimi yüksek formülasyonlar ile üretilmektedir.

Product Reaction Starting
Time, sec*
Reaction
Time, sec*
Exothermic Component
Content, %
Recommended Application Area
BESLEYEN T 7 20 – 35 35 – 60 17 – 30 Feeder sleeve inner diameter less than 125 mm for cast iron and steel alloys.
BESLEYEN T 10 20 – 50 50 – 100 20 – 28 Feeder sleeve inner diameter in the range of 125 - 250 mm for cast iron and steel.
BESLEYEN T 13 75 – 140 45 – 75 17 – 22 Feeder sleeve inner diameter greater than 250 mm for cast iron and steel alloys.
BESLEYEN T 75 4 – 7 10 – 15 20 – 25 Non-ferrous alloys.
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.