Mini Besleyici Sistemleri

Besleyici sistemlerinin doğru uygulanması açısından, modül ve hacim gibi boyut bilgilerinin belirlenmiş olması büyük önem taşımaktadır. Ön şekillendirilmiş besleyici sistemlerinde, farklı şekil, boyut ve formülasyona sahip ürünler, değişik tipteki alaşım ve modüllerdeki döküm parçalarına uygulanabilmektedir. Kalıplama hatlarında besleyici yerinin belirlenmesini ve parçaya uygulanmasında rijit yapılarından dolayı büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Üretim yöntemi ve kompozisyonuna bağlı olarak 2 tip ön şekillendirilmiş besleyici sistemi bulunmaktadır.

    Besleyici Gömlek Sistemleri
    Mini Besleyici Sistemleri

Partikül bazlı yüksek yoğunluklu olarak üretilen ön şekillendirilmiş besleyici gömlek sistemleri genel kapsam itibari ile mini besleyicilerden oluşmaktadır. Mini besleyici sistemleri; mini besleyici ve kırıcı maçadan oluşan katılaşma çekintisini engellemeye yönelik geliştirilmiş bir sistemdir.

Mini Besleyiciler

Yüksek ekzotermik karakterli mini besleyiciler %80'e varan yüksek besleme verimine sahiptir. Mini besleyiciler çelik ve sfero alaşımlarında uygulanmaktadır. Mini besleyiciler yüksek mukavemete ve termal modüle sahiptir. Döküm parçası ile temas alanı oldukça küçüktür.

Böylece besleyici gömlek kullanımının zor olduğu bölgelere rahatlıkla uygulanmaktadır. Yüksek mukavemete sahip yapılarından dolayı, mekanik sabitleme sistemleri ile birlikte yüksek basınçlı otomatik kalıplama hatlarında kullanımını uygundur.

Ürün Reaksiyona Giriş Süresi, sn* Yoğunluk, g/cm³ Maksimum Sıcaklık, ⁰C*
MB 1600 20 - 50 1,35 – 1,50 1560 – 1620
!
(*) Standart ürün test verileri referans alınmıştır.

Mini Besleyici Kırıcı Maçaları

Kırıcı maçalar mini besleyiciler ile birlikte kullanılabilmektedir. Döküm metalinin katılaşması tamamlandıktan sonra, besleyici metalinin döküm parçasından ayrılmasını kolaylaştırmak üzere kullanılmaktadır. Metal alaşımı ve mini besleyici tipine göre çeşitli kalınlık ve besleme açıklığında üretilebilen kırıcı maçalar sayesinde döküm sonrası parça üzerindeki temizleme işlemlerinin süresi kısalıp kolaylaşmaktadır.

Besleyici bağlantı bölgesi kırma açıları, döküm alaşımına göre uyarlanarak besleyici kısmın ayrılması kolaylaştırılmakta iken termal modülüne etkisi azaltılmaktadır. Çıkış açısı ve maça kalınlığı değiştirilerek, besleyici bağlantı bölgesinin katılaşması kontrol altına alınabilir.